Οργανωτική Επιτροπή

Συντονιστής: Λεωνίδας Σπύρου, ΕΚΕΤΑ
Μέλη: Γιάννης Γιάκας, ΠΘ
Αντώνιος Γιαννακόπουλος, ΕΜΠ
Δέσποινα Δεληγιάννη, ΠΠ
Κωνσταντίνος Μουστάκας, ΠΠ
Δημήτριος Τσαόπουλος, ΕΚΕΤΑ