Δυνατότητα υποβολής θεωρητικών, υπολογιστικών, και πειραματικών εργασιών για προφορικές και ανηρτημένες ανακοινώσεις στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

  • Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού συστήματος (Ανάλυση κίνησης, Αθλητική εμβιομηχανική, Εργονομία)
  • Εμβιομηχανική βιολογικών ρευστών, υλικών και κατασκευών (Κύτταρα, Ιστοί, Όργανα)
  • Βιοϋλικά και Συνθετικοί Ιστοί
  • Κλινική Εμβιομηχανική